GrainSense - Ett spannmålslaboratorium i din hand

Ska man sälja skörden till foder eller livsmedel?
Till vilket pris ska man köpa spannmål? Eller vad är spannmålspriset vid försäljning?
Hur mycket protein får kreaturen?

GrainSense ger dig svaret enkelt och snabbt oberoende av plats.

Analysera kvaliteten på din skörd genast

Äntligen har jordbrukare, odlare av utsäde och växtförädlare möjligheten att snabbt kunna analysera de viktigaste kvalitetsfaktorerna i sin gröda och på basen av det göra beslut som förbättrar lönsamheten.

  1. PROTEINHALT – spannmålets viktigaste kvalitetskriterium för både djurgårdar och spannmålsodlare.
  2. FUKTIGHET – en enklare, snabbare och mer noggrann mätning än förr.
  3. OLJEHALT – en viktig analys för oljeväxtodlare.
  4. KOLHYDRATER – väsentlig information för bl.a. stärkelseindustrin.

Varför GrainSense?

En bärbar apparat - Erhåll dina mätresultat när du behöver dem och där du behöver dem.

Pålitlig och säker - Erbjuder precision på laboratorienivå och sparar informationen även i en molntjänst.

Lättanvänd och snabb - För analys krävs endast en mängd korn (60-80 kärnor).

Produktivitet och lönsamhet - Värdet av skörden samt hanteringskostnader kan beräknas redan vid det skede spannmålet växer på åkern.

Vilka fördelar erbjuder GrainSense åt odlare?

I den bifogade videon berättar odlaren Kim Forsman om sina erfarenheter av användningen av GrainSense.


Blev du intresserad?

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter för en gratis genomgång av hur Grainsense fungerar och kan hjälpa dig.